BEACON DESTEKLİ LOJİSTİK VE GÜVENLİK SİSTEMİ

         Para, mücevher, kıymetli malzeme v.b. lojistiği sektörüne hitap etmektedir. Yüksek güvenlikle korunması gereken lokasyonlar için tasarlanmıştır. Riskin yüksek olduğu taşıma ve muhafaza uygulamaları için her tür detay göz önüne alınmıştır.

         İşletmenin tüm lokasyonları haber alma merkezinde bulunan tek ekranda izlenebilmektedir. Çoklu katman yetkilendirme sayesinde Admin, kullanıcı, izleyici gibi farklı seviyelerde yetkilendirme mevcuttur.

         Lokasyon ve mobil araçlar için personel kart okuyucular ile yetkilendirilme sağlanmıştır. Lokasyona veya mobil araca girişte okutulan kart, sunucu üzerinden cevaplanarak kapı açılmaktadır. Lokasyon/mobil araç içerisindeki yangın, duman, su baskını, hareket, sıcaklık, nem anlık olarak izlenmektedir.

         Ortamda bulunan Beacon reader vasıtasıyla, ilişkilendirilmiş ürünlerin stok durumu ve mevcudiyeti kontrol altında tutulmaktadır. Üretim hattından çıkmış olan bir ürün Beacon ile etiketlendikten sonra üretim stoğu, depo stoğu, ara depo, taşıma aracı gibi her noktada stok kontrolü yapılarak, teslim edilecek son noktaya ulaşana dek gözetim altında tutulabilmektedir. Mobil araçlar ile sevk esnasında da araçlar harita üzerinden izlenebilmekte, araç üzerine tıklandığında o araç içerisindeki ürün kategorileri ve miktarları anlık olarak görülebilmektedir.

         Tüm personel aktiviteleri, hangi personelin hangi depoya ne zaman girdiği, ne zaman çıktığı gibi tüm hareketleri kayıt altına alınmaktadır. Güvenlikli oda içerisinde bulunan kamera vasıtası ile lokasyona girilir girilmez, haber alma merkezinde anında açılan popup ile hareket oluşan lokasyonun görüntüsü ekrana verilmekte, bu görüntü aynı zamanda kayıt altına alınmaktadır.