Hakkımızda

2009 yılında, kişiye ve işletmeye özel tasarımlar yapmak odaklı olarak faaliyete geçen işletmemiz, 2013 yılında, şehirlerarası seyahat firmalarının ihtiyaç duyduğu araç bilgi yönetimi, network, 3G iletişim, içerik filtreleme, log kayıt sistemleri entegrasyonu konularına yöneldi.

Başlıca hedefimiz; bu alanda saha ihtiyaçlarına göre arge çalışmalarını yapmak, ihtiyaç duyulan sistemleri analiz etmek, fonksiyonel donanımları tasarlamak, üretmek, yazılımlarını geliştirilmek olarak tanımlanabilir

1.5 yılı aşkın bir süreyi, araç içi teknolojik ekipmanları, tamamen tek noktadan yönetilebilir, fonksiyonları kontrol edilebilir, faaliyetleri raporlanabilir tümleşik bir sisteme dönüştürebilme adına arge çalışması ile geçirdik.

Bu sektör yanında, otomasyon sektöründe de özel tasarım cihazlar üretmek, spesifik analiz cihazlarına servis desteği vermek, destek hizmeti verilen cihazların bulundukları işletmelerdeki mevcut otomasyon sistemlerine entegrasyonunu sağlamak odaklı faaliyetlerimiz de devam etmektedir.

Faaliyetlerimizin büyük bir kısmını ısı, nem, yoğunluk, ağırlık, pH, iletkenlik v.b. gibi niceliklerin ölçümlenmesi, raporlanması, raporlama analizlerinin yapılması, ölçüm sonuçlarına göre belirlenmiş parametreler kapsamında farklı cihazlara atanmış görevlerin icra ettirilmesi, devreye alınıp durdurulması gibi kişiye ve işletmeye özel projeler oluşturmaktadır.

Farklı sektörlerde ithal cihazlar ve yüksek maliyetlerle çözüm bulunan uygulamalar için firmamız  işlevsellik ve fonksiyonelliklerinden ödün vermeksizin daha düşük maliyette emsal cihazlar üretmektedir. Elektroniksel ve mekaniksel tasarımları, uygulamaya ait yazılımları tamamen bünyemizde yapılan bu cihazlar talep edilirse ulusal normlar çerçevesinde kalibre edilerek sertifikalandırılmış olarak teslim edilmektedir.